AAU logo

Boligdag.dk

Boligdag 2019

Hvad sker der på dagen?

Se programmet for dagen

Program 2019

Boligdag 6. november 2019

Kom med, når vi sætter fokus på omdannelse af udsatte boligområder og betydningen af beboernes sociale mix på Boligdag 2019.

Flere boligområder er som del af den såkaldte ghettopakke blevet pålagt at nedbringe antallet af almene familieboliger. For mange boligområder betyder det nedrivning eller ombygning af boliger, og at helt nye boligtyper bliver en del af boligområdet.

På boligdagen ser vi på, hvad der sker, når man ændrer det sociale mix i et boligområde, og hvordan man kan koble fysiske og sociale indsatser. Hvilke typer af problemer kan der opstå, når man ændrer kvarterets sammensætning, og hvad kan man gøre for at løse problemerne?

På boligdagen tager vi pulsen på boligområder og de udviklingsplaner, der nu foreligger. Vi drøfter bosætningspolitik, genhusningsproblematikker, arkitektoniske løsninger og udfordringer ved det sociale mix ud fra både dansk og international
forskning og praksis.

Boligdagen retter sig mod boligorganisationer, boligsociale konsulenter, kommunale forvaltninger og rådgivere. Boligdagen holdes i samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling, og programmet er udviklet i samarbejde med en række repræsentanter for kommunalforvaltninger og boligorganisationer.

Praktisk info

Boligdag 2019 afholdes:

6. november 2019, kl. 9.00 - 16.00

Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Pris

1200 kr. excl. moms

Vil du med?

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, så kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen.

E-mail: bic@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 21