Boligdag.dk

Dagens oplæg

Detaljeret information om de enkelte oplæg på dagen.

Kl. 09.10 - Towards Inclusive, Equitable Mixed-Income Communities in Denmark

Associate Professor in Community Development Mark L. Joseph, Case-Western University

Mixed-income housing has become popular across North America and Europe as a way to revitalize depressed neighbourhoods and create socio-economically and ethnically integrated housing and communities. Joseph and his colleagues have been studying social housing transformation and mixed-income communities across the U.S. for the past 15 years. They have found positive outcomes such as the production of high-quality housing, increased neighbourhood safety and stability and high resident satisfaction with mixed-income housing, but have also found high levels of displacement, significant social friction and stigma and limited impacts on the economic mobility of low-income households. Joseph will address the question of how to ensure that the most vulnerable residents of society benefit from mixed-income community strategies. He will share strategies emerging in the US to promote mixed-income communities that have a positive impact on residents of all income levels and social backgrounds and contribute to a more tolerant, cohesive society.

Mark L. Joseph, Ph.D. is an Associate Professor of Community Development at School of Applied Social Sciences at Case Western Reserve University. His research focus is mixed-income development as a strategy for promoting urban equity and inclusion. He is the co-author of the award-winning book Integrating the Inner City: The Promise and Perils of Mixed-Income Public Housing Transformation. He is the Founding Director of the National Initiative on Mixed-Income Communities.  He  serves on the Editorial Advisory Boards of the journals Cityscape, Housing Policy Debate and the Journal of Community Practice.

 

 

Kl. 09.55 - Sammenhængskraft i blandede byrum i en dansk kontekst

Professor Anja Jørgensen, AAU

I de seneste 10-15 år er der kommet mere og mere fokus på begrebet social segregering – altså dette forhold at byerne bliver mere og mere opdelte socialt set. Niveauet og sammensætningen af ”Collective Efficacy”, dvs. lokal social sammenhængskraft, er utrolig vigtigt at kende til, hvis man ønsker at arbejde systematisk med at integrere forskellige typer af udsatte og sårbare grupper i forskellige boligområder. Med baggrund i tre empiriske studier vil oplægget belyse resultaterne af tre forskellige lokale sociale integrationsforsøg, hvor henholdsvis offentlige myndigheder og konkrete naboskaber har taget initiativ til at integrere forskellige typer af udsatte og ”skæve” borgere i såkaldt almindelige boligområder. Oplægget vil sætte fokus på spørgsmål som: hvad er der kommet ud af disse projekter, hvad kan vi lære, og hvor går grænserne for lokal social integration?

Anja Jørgensen er professor i bysociologi på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i stedtilknytning, territorielt betinget ulighed, lokale fællesskaber og lokal social integration. Hun er en af de drivende kræfter i Horizon 2020-projektet COHSMO, der handler om sammenhængen mellem territorielt betinget ulighed og social sammenhængskraft. Hun er desuden forfatter til flere bøger om mapping og revitalisering af den klassiske chicago-sociologi, samt om lokal tilknytning og lokale social integration mv

 

 

Kl. 10.50 - Hvad er status på udviklingsplanerne for de hårde ghettoområder?

Fuldmægtig Thomas Aarup, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

En overflyvning af de 15 udviklingsplaner: Hvad karakteriserer gennemgående planerne? Hvilke greb og virkemidler bringes i spil? Og hvordan ser den videre proces for arbejdet med udviklingsplanerne ud?

Thomas Aarup Due er fuldmægtig i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kontor for almene boliger og byfornyelse og har bl.a. siddet med sagsbehandling af udviklingsplanerne.

 

 

Kl. 11.10 - Erfaringer fra byfornyelse og kvarterløft

Adj. professor Hans Skifter Andersen, SBi

Hvad lærte vi af de tidligere indsatser med Byudvalget, kvarterløft og områdefornyelse under byfornyelsesloven?

 

 

Kl. 11.35 - Omdannelse af udsatte boligområder fra et beboerperspektiv

Postdoc Jonas Strandholdt Bach, Aarhus Universitet

Gellerup har gennem de seneste år gennemgået store forandringer. Blokke er revet ned, nye bygninger skyder op, en ny bypark er anlagt og nye veje har skabt en ny infrastruktur. Og der er udsigt til endnu flere forandringer i fremtiden. I oplægget vil Jonas komme ind på oplevelser af, at bo i et område, der ændrer sig konstant. Mange af beboerne har blandede følelser omkring forandringerne i området, de mange sociale indsatser og den store politiske opmærksomhed. For på den ene side giver det nye muligheder, på den anden side forsvinder også noget af det, der har fungeret i området, fællesskaber kommer under pres, og nogle må ufrivilligt flytte fra deres hjem gennem mange år.

Jonas Strandholdt Bach har 6 års erfaring fra boligsocialt arbejde og har skrevet ph.d-afhandling om omdannelsen af Gellerup og beboernes oplevelse af den. Han er pt. ansat som postdoc ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, og udfører sideløbende konsulentopgaver for kommuner og boligorganisationer.

 

 

Kl. 13.00 - Regeringens planer for udsatte boligområder

Boligminister Kaare Dybvad

Hvad er den nye regerings planer for de udsatte boligområder?

 

 

Kl. 13.30 -  Changing the story of Park Hill: Lessons learned from one of Europe’s largest regeneration projects in Sheffield, UK

Architect and Founding Director, Christophe Egret, Studio Egret West

Completed in 1961, the Park Hill estate in Sheffield was initially famous for its radical vision: streets in the sky, wonderful views, duplex apartments, district heating and modular construction systems. This positive vision later became overshadowed by the disintegration of the estate’s public realm and the spread of anti-social behaviour. In 2006 a radical refurbishment and transformation of the estate was initiated and Studio Egret West were selected to craft the master plan for the project. While “remaking” the estate, careful attention was paid to the story this incredible building had to tell. A piece of graffiti sprayed onto a concrete bridge 30 metres off the ground proclaims, ’I love you, will you marry me?’ This simple, romantic plea became a symbol of the estate’s renewal.

Christophe Egret is an Architect and Founding Director of Studio Egret West, with over 30 years practice experience on local and international projects. Christophe led the practices input into the RIBA Stirling Prize shortlisted regeneration of the Park Hill community in Sheffield (including the transformation of the longest listed building in Europe).

 

 

Kl. 14.45 - Boligsocialt arbejde under omdannelse

Chefkonsulent Lasse Kjeldsen, Center for Boligsocial Udvikling

En række udsatte boligområder kommer under omdannelse i de kommende år. Målet er bl.a. at øge det sociale miks i områderne. Men hvad betyder omdannelserne for den boligsociale indsats? Rummer den boligsociale indsats et potentiale for at bidrage til vellykkede omdannelser af udsatte boligområder? Og hvordan bringes dette potentiale i spil? Lasse vil i oplægget præsentere en række pointer og perspektiver fra Center for Boligsocial Udviklings undersøgelser af bystrategiske omdannelser, bosætning og civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder.

Lasse Kjeldsen er chefkonsulent i Center for Boligsocial Udvikling og medforfatter til rapporten ”Boligsocialt arbejde under omdannelse - Hvordan det boligsociale arbejde kan understøtte bystrategiske omdannelser i udsatte boligområder”.

 

 

Kl. 15.40 - Hvad bringer fremtiden på forskningsområdet?

Professor Claus Bech-Danielsen og seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen, SBi

Vil du med?

Når datoen for næste boligdag er på plads, åbner vi for tilmelding.