Boligdag.dk

Program

Ret til ændringer forbeholdes.

Tid

Program

Oplægsholder

08.30 Ankomst og registrering
- croissant, kaffe og te
 
09.00 Velkomst og introduktion Direktør Thorkild Ærø, SBi
09.10 Towards Inclusive, Equitable Mixed-Income Communities in Denmark Associate Professor in Community Development Mark L. Joseph, Case-Western University
09.55 Sammenhængskraft i blandede byrum i en dansk kontekst Professor Anja Jørgensen, AAU
10.20 Pause  
10.50 Hvad er status på udviklingsplanerne for de hårde ghettoområder? En overflyvning af de 15 udviklingsplaner Fuldmægtig Thomas Aarup, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen
11.10 Erfaringer fra byfornyelse og kvarterløft Adj. professor Hans Skifter Andersen, SBi
11.35 Omdannelse af udsatte boligområder fra et beboerperspektiv
Hvordan oplever beboerne at bo i et område, der ændrer sig konstant – i form af fysiske omdannelsesprojekter, sociale indsatser og stor politisk opmærksomhed?
Postdoc Jonas Strandholdt Bach, Aarhus Universitet
12.00 Frokost  
13.00 Regeringens planer for udsatte boligområder Boligminister Kaare Dybvad
13.30 Changing the story of Park Hill
Lessons learned from one of Europe’s largest regeneration projects in Sheffield, UK
Architect and Founding Director, Christophe Egret, Studio Egret West
14.15 Pause  
14.45 Boligsocialt arbejde under omdannelse Chefkonsulent Lasse Kjeldsen, Center for Boligsocial Udvikling
15.10 Paneldebat Associate Professor Mark L. Joseph, Case-Western University
Professor Anja Jørgensen, AAU
Founding Director, Christophe Egret, Studio Egret West

Moderator: Seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen, SBi
15.40 Hvad bringer fremtiden på forskningsområdet? Professor Claus Bech-Danielsen og seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen, SBi
15.55 Afrunding Direktør Thorkild Ærø, SBi
16.00 Tak for i dag  

 

Vil du med?

Når datoen for næste boligdag er på plads, åbner vi for tilmelding.